Aanbod van trajecten

Mijn aanbod voor kinderen die willen groeien in hun talent:

Talenteninterview

Elk kind heeft ongetwijfeld zijn talenten. Soms is het niet duidelijk wat je talenten zijn. Aan de hand van een talenteninterview gaan we op zoek naar de talenten van je kind, waar de positieve energie zit.  Zo werken we aan het zelfvertrouwen van je kind.
Prijs : 60€/uur

Mindsettraining

Elk kind heeft een wil om te leren.
Er zijn kinderen die houden van uitdagingen, hard werken en die goed kunnen omgaan met tegenslagen. Maar er zijn ook kinderen die bang zijn om fouten te maken, alleen maar gemakkelijke opdrachten willen doen, zich dom voelen als ze een inspanning moeten doen.
Met name hoogbegaafde kinderen die snel leren, hebben vaak de kans niet gehad om hun rugzak te vullen met faalervaringen, strategieën, leren leren,… en geven dan op. Dit noemen we een vaste mindset. Ook zij komen op een dag in aanraking met leerstof, vaardigheden die moeilijker zijn. Hierdoor voelen ze zich onzeker, faalangstig.
We maken kennis met de mindsettheorie van Corol Dweck. Met Fixie en Growie gaan we aan de slag met de magische woorden: “IK KAN DAT NOG NIET”
We leren omgaan met uitdagingen, faalervaringen en oefenen op ons doorzettingsvermogen.
Een groeimindset helpt kinderen, jongeren en volwassenen in hun talentontwikkeling en helpt hen te groeien in hun boeiend, bloeiend talent.
“De kracht van geloven dat je jezelf kan verbeteren”
Prijs : 60€/uur

Beelddenken

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen manier van leren. Visueel sterke kinderen leren, denken in beelden, filmpjes, prenten. Beelddenken is geen leerstoornis, het is een manier van denken, een voorkeur om informatie te verwerken.
Beelddenkers zijn hoogsensitieve mensen. Ze krijgen heel veel prikkels binnen waardoor ze vaak een ‘vol hoofd hebben. Dit zorgt ervoor dat het leren moeilijker gaat. Samen ruimen we het hoofd op en brengen we structuur aan, zodat het kind zich beter in zijn vel voelt en openstaat om nieuwe dingen te leren.
Kinderen met een visuele voorkeur kunnen problemen op school krijgen op gebied van automatisatie, concentratie, werktempo,…Ze presteren vaak onder hun mogelijkheden. Dit is niet bevorderlijk voor hun zelfbeeld. Beelddenkende kinderen verwerken informatie met al hun zintuigen: horen, zien, doen en voelen. Alleen zo kunnen ze een beeld vormen bij de aangeboden leerstof, deze verwerken en onthouden. We bekijken samen naar wat er mogelijk is om je kind hierbij te ondersteunen.
Prijs : 60€/uur

Kracht in jezelf

Onderpresteren= Kinderen die lager presteren dan op grond van de aanleg verwacht mag worden.
Onderpresteren is een complex probleem en ontstaat niet zomaar. Door een onaangepast aanbod in het onderwijs, raken kinderen hun motivatie kwijt en komen ze niet meer tot leren.

Met de methode “De kracht in jezelf” van Jan Kuipers (7-12j) reiken we een manier aan om kinderen die onderpresteren of die een risico lopen op onderpresteren de kracht in zichzelf terug te vinden.
We werken met een werkboek waarin ze inzicht krijgen in zichzelf, in hun talenten, inzicht in hun eigen krachten en in hun overtuigingen.
We kijken ook of ze een vaste mindset hebben en hoe we dit kunnen ombuigen naar een groeimindset.

Gedurende een 15 a 20-tal sessies werken we wekelijks aan “De kracht in zichzelf” waarbij het kind centraal staat. Door middel van coaching laten we de oplossing uit de kinderen komen.
Prijs : 60€/uur

Plusgroep

B(l)oeiend Talent organiseert regelmatig plusgroepen waar (hoog)begaafde kinderen in contact komen met ontwikkelingsgelijken.
In de plusgroep staat werken aan denkvaardigheden, sociaal contact, samenwerken, mindset, probleemoplossend denken, info opzoeken en verwerken centraal.

Deze vinden plaats te Overijse op zaterdagnamiddag van 14u tot 16.00u.
Gelieve een mail te sturen met vragen om dit verder te ontdekken.

Een verslag van een intelligentieonderzoek is niet noodzakelijk, wel een intakegesprek met de ouders van de kinderen die voor het eerst in contact komen met B(l)oeiend Talent.
Prijs : 300€ voor 10 sessies

Niveaubepaling

Lagere school

Wilt u weten hoe ver uw kind staat op school, voor welke vakken er een voorsprong is en er verrijkingsopdrachten nodig zijn of eventueel een versnelling noodzakelijk is?
Voor welke vakken er leerstofhiaten zijn en uw kind nog wat hulp kan gebruiken?
Hoe gaat je kind om met verrijkingsmateriaal en welke materialen passen het best bij je kind?

Het onderzoek duurt ongeveer een tweetal uur.

Daarna bespreken we de resultaten  en kijken we hoe we uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen.
U krijgt ook een schriftelijk verslag van het onderzoek met tips voor de school.

Indien u het wenst, kan ik hierover ook een gesprek met de school aangaan om samen haalbare oplossingen te zoeken en een goede begeleiding uit te stippelen.
Prijs : 60€/uur

Groepstraject : Werkhouding

Heeft uw kind nood aan verrijkingstaken op school, maar lukt het niet om deze tot een goed einde te brengen? ( het is te moeilijk, hij werkt zo traag dat het er niet van komt, het is niet leuk, hij werkt er niet in,…).
B(l)oeiend Talent biedt een werkhoudingstraject voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar  aan voor meer- en hoogbegaafde kinderen, om te leren werken met verrijkingsmateriaal.
Hoe moet ik eraan beginnen, wat als ik faal, welke strategieën kan ik gebruiken?
We willen komen tot een goede leerhouding door in een kleine groep te werken en waar faalervaringen zeker mogen.

Afwezigheden op school kunnen worden gewettigd met code P ( persoonlijke reden ) met toestemming van de directeur.

Een verslag van een intelligentieonderzoek is niet noodzakelijk, wel een intakegesprek met de ouders van de kinderen die voor het eerst in contact komen met B(l)oeiend Talent.

Dit traject vind telkens plaats op vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u. Het is de bedoeling dat je 2 uur aanwezig bent.  Uur en data kunnen besproken worden.
Prijs : 30€/u in groep.

Advertentie